Lidmaatschap en contributie

 

Aanmelden of opzeggen?

Aanmelden van nieuwe leden kan met het aanmeldformulier. Na het compleet invullen en ondertekenen, kan dit formulier worden verzonden naar de ledenadministratie. Het adres vindt u hieronder. Leden verplichten zich onze vereniging de contributie automatisch te laten incasseren. De incassering geschiedt in januari, april, juli en oktober.

Alle wijzigingen (adreswijzigingen, aanmeldingen en opzeggingen van leden, als je mee gaat doen met extra of andere verenigingsactiviteiten) dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie met het mutatieformulier.

Mariska Tuut
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
email: ledenadministratie@dosvarsseveld.nl

Het opzeggen als lid van de vereniging dient conform de statuten van de vereniging als volgt te geschieden:

Opzegging van het lidmaatschap door een lid van de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van enig kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.

Dus in geval van opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende data als sluitingsdatum:

– 30 november (voor het 1e kwartaal)
– 28 februari (voor het 2e kwartaal)
– 31 mei (voor het 3e kwartaal)
– 31 augustus (voor het 4e kwartaal)

Contributie – Algemeen reglement

De contributie bestaat uit een vast bedrag (verenigingscontributie) plus een bedrag voor elke activiteit waar je als lid aan meedoet. Jaarlijks wordt de contributie op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

Contributiebedragen in Euro’s per kwartaal:

Omschrijving                                                     Jeugd
(t/m 17 jaar)
Senioren
(vanaf 18 jaar)
Vaste verenigingscontributie  € 29,00 € 50,00
Zaterdagzwemmen € 4,00 € 9,00
Trimzwemmen € 7,00 € 11,50
Selectiezwemmen € 10,00 € 16,50
Masterszwemmen € 10,00 € 16,50
Waterpolo € 10,00 € 16,50
Startlicentie 12 jaar en ouder (*) (per kwartaal) € 9,25
Startlicentie tot en met 11 jaar (*) (per kwartaal) € 1,20
Inschrijfgeld (eenmalig) € 5,00
Diplomazwemmen (per keer) € 5,00

* Het bedrag voor de startlicentie wordt jaarlijks door de KNZB vastgesteld. Het wordt in 4 termijnen geïncasseerd, gelijk met de contributie.

Als u zich gedurende het kwartaal heeft aangemeld als lid, dan wordt dit naar rato verrekend in het tarief. Vervolgens wordt per kwartaal de contributie geïncasseerd. Indien u een losse factuur wilt, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht. Als de contributie niet tijdig betaald wordt kunnen ook administratie- en incassokosten worden berekend.