sep 122014
 

Vanwege het aflopen van de bestuurstermijnen van enkele bestuursleden zijn er vacatures in het bestuur van DOS. Het bestuur van zwem- en polovereniging DOS Varsseveld bestaat uit zes personen en werkt samen met commissies en trainers aan een stabiele, sportieve en enthousiaste vereniging. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er bestuursleden met de aandachtsgebieden waterpolo, zwemmen (zaterdagochtend en zwemselectie)en PR/sponsoring. Het bestuur vergadert zo’n tien keer per jaar in de avonduren en houdt zich dan bezig met bijvoorbeeld zwembadzaken (zoals behoud van ons van Pallandtbad en veiligheid), ledenadministratie en contributie, trainersaangelegenheden, sportief beleid (bijvoorbeeld doorstroming van jeugdleden naar wedstrijdsporten), acties (bijvoorbeeld Kerststerrenactie en Grote Club Actie), financiële zaken (bijvoorbeeld aanschaf materialen) en overige activiteiten (bijvoorbeeld ledenwerving of het jeugdkamp).

Het bestuur van DOS bestaat uit een groep enthousiaste (ouders van) leden, die in een goede sfeer proberen alles rondom het reilen en zeilen van een leuke vereniging in goede banen te leiden. Er wordt efficiënt gewerkt tijdens vergaderingen, maar er is ook ruimte voor gezelligheid nadien.

Binnen het bestuur is momenteel ruimte voor nieuwe bestuursleden:

  • Een secretaris van het bestuur: de secretaris maakt deel uit van het bestuur en ook van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en de penningmeester). De secretaris is de spin in het web van het bestuur en houdt, samen met de overige bestuursleden natuurlijk, in de gaten of alles volgens plan verloopt. De secretaris bereidt de vergaderingen voor met een agenda, en verzorgt de notulen en verwerking van de post en eventuele overige administratie. Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur voor invulling van deze functie uit naar iemand met interesse in de zaterdagochtendgroep en/of de zwemselectie. Andere (ouders van) leden zijn echter ook van harte welkom om te reageren op deze vacature.
  • Een bestuurslid met als aandachtsgebied zwemzaken: dit bestuurslid heeft vooral oog voor zwemzaken binnen het bestuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken die spelen op de zaterdagochtend (zwemvaardigheidsdiploma’s e.d.) en aan aangelegenheden rondom de zwemselectie. Van deze bestuurder wordt affiniteit met de zaterdagochtendgroep en/of de zwemselectie verwacht.
  • Daarnaast zoeken we iemand die de ledenadministratie van DOS wil verzorgen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een bestuursfunctie, maar dat is niet noodzakelijk. Van een ledenadministrateur verwachten we dat deze gedisciplineerd en precies te werk gaat. De ledenadministratie van DOS is volledig geautomatiseerd; vanwege koppeling met contributie zal er veel contact zijn met de penningmeester van DOS.

Leden en ouders/verzorgers van leden met (mogelijke) interesse in een (bestuurs)functie nodigen wij van harte uit om deze belangstelling aan ons kenbaar te maken. Natuurlijk kun je verdere informatie bij ons krijgen en ook kunnen serieuze kandidaten voor de bestuursfuncties een aantal bestuursvergaderingen bijwonen om te kijken of het werk aansluit bij de verwachtingen.

We hopen op enthousiaste reacties en goede aanvullingen in ons bestuur.

Met sportieve groet, namens het bestuur van DOS,

Marcel Weirath, voorzitter, voorzitter@dosvarsseveld.nl, tel. 06-10565317
Mariska Tuut, plaatsvervangend secretaris, secretaris@dosvarsseveld.nl, tel. 06-10057363