Mariska

Bestuursleden gezocht!

 Algemeen  Reacties uitgeschakeld voor Bestuursleden gezocht!
sep 122014
 

Vanwege het aflopen van de bestuurstermijnen van enkele bestuursleden zijn er vacatures in het bestuur van DOS. Het bestuur van zwem- en polovereniging DOS Varsseveld bestaat uit zes personen en werkt samen met commissies en trainers aan een stabiele, sportieve en enthousiaste vereniging. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er bestuursleden met de aandachtsgebieden waterpolo, zwemmen (zaterdagochtend en zwemselectie)en PR/sponsoring. Het bestuur vergadert zo’n tien keer per jaar in de avonduren en houdt zich dan bezig met bijvoorbeeld zwembadzaken (zoals behoud van ons van Pallandtbad en veiligheid), ledenadministratie en contributie, trainersaangelegenheden, sportief beleid (bijvoorbeeld doorstroming van jeugdleden naar wedstrijdsporten), acties (bijvoorbeeld Kerststerrenactie en Grote Club Actie), financiële zaken (bijvoorbeeld aanschaf materialen) en overige activiteiten (bijvoorbeeld ledenwerving of het jeugdkamp).

Het bestuur van DOS bestaat uit een groep enthousiaste (ouders van) leden, die in een goede sfeer proberen alles rondom het reilen en zeilen van een leuke vereniging in goede banen te leiden. Er wordt efficiënt gewerkt tijdens vergaderingen, maar er is ook ruimte voor gezelligheid nadien.

Binnen het bestuur is momenteel ruimte voor nieuwe bestuursleden:

  • Een secretaris van het bestuur: de secretaris maakt deel uit van het bestuur en ook van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en de penningmeester). De secretaris is de spin in het web van het bestuur en houdt, samen met de overige bestuursleden natuurlijk, in de gaten of alles volgens plan verloopt. De secretaris bereidt de vergaderingen voor met een agenda, en verzorgt de notulen en verwerking van de post en eventuele overige administratie. Vanwege de huidige samenstelling van het bestuur, gaat de voorkeur voor invulling van deze functie uit naar iemand met interesse in de zaterdagochtendgroep en/of de zwemselectie. Andere (ouders van) leden zijn echter ook van harte welkom om te reageren op deze vacature.
  • Een bestuurslid met als aandachtsgebied zwemzaken: dit bestuurslid heeft vooral oog voor zwemzaken binnen het bestuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zaken die spelen op de zaterdagochtend (zwemvaardigheidsdiploma’s e.d.) en aan aangelegenheden rondom de zwemselectie. Van deze bestuurder wordt affiniteit met de zaterdagochtendgroep en/of de zwemselectie verwacht.
  • Daarnaast zoeken we iemand die de ledenadministratie van DOS wil verzorgen. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een bestuursfunctie, maar dat is niet noodzakelijk. Van een ledenadministrateur verwachten we dat deze gedisciplineerd en precies te werk gaat. De ledenadministratie van DOS is volledig geautomatiseerd; vanwege koppeling met contributie zal er veel contact zijn met de penningmeester van DOS.

Leden en ouders/verzorgers van leden met (mogelijke) interesse in een (bestuurs)functie nodigen wij van harte uit om deze belangstelling aan ons kenbaar te maken. Natuurlijk kun je verdere informatie bij ons krijgen en ook kunnen serieuze kandidaten voor de bestuursfuncties een aantal bestuursvergaderingen bijwonen om te kijken of het werk aansluit bij de verwachtingen.

We hopen op enthousiaste reacties en goede aanvullingen in ons bestuur.

Met sportieve groet, namens het bestuur van DOS,

Marcel Weirath, voorzitter, voorzitter@dosvarsseveld.nl, tel. 06-10565317
Mariska Tuut, plaatsvervangend secretaris, secretaris@dosvarsseveld.nl, tel. 06-10057363

sep 262012
 

Door: Hiske Zweers (dames 1) & Mariska Tuut (dames 2)

Zaterdag 15 september startte het waterpoloseizoen 2012-2013. Op het programma stond een reeks interessante wedstrijden, zo ook de clubderby DOS dames 1 tegen dames 2. Weken voor deze match werden al voorbereidingen getroffen. Zo werd een nieuwe trainer aangetrokken, die ook als coach van het eerste dames-7-tal werd ingezet. Deze trainer bracht, al in de openwatertraining in het gemeentelijke buitenbad, de dames de laatste spelinzichten bij. Ook bij de binnentrainingen in het van Pallandtbad werden de laatste kneepjes (!) bijgebracht.

Dames 1 had gedurende de gehele middag voorafgaand aan de wedstrijd al een voorprogramma, om de al goede teamgeest nog verder te versterken. Tijdens het teamuitje dat georganiseerd werd door Boukje en het jongste Zweersje werd er direct gewerkt aan het competitiegevoel. Middels een quiz en verschillende spelletjes vielen er punten te verdienen. En uiteraard, er werd gestreden om prijzen! Een heus beautypakket konden de winnaars, Rochelle en Hiske, na afloop in ontvangst nemen. Een goede opwarmer voor de wedstrijd dus. Tevens moesten deze dames nog loten om het gat in hun doel op te vullen, vanwege het feit dat de keepster van dames 1 tijdelijk met z’n tweeën is.

Dames 2 had een kortere voorbereiding, maar was minstens even gespannen. Voor deze dames geldt dat niet alleen de wedstrijd met een positief einde afsluiten een prestatie is, ook het op tijd in badkleding aanwezig zijn is dat. Kortom, een hele uitdaging. Waar dames 1 echter tijdelijk over minder capaciteit beschikt, werd de samenstelling van dames 2 juist net voor de start van de competitie uitgebreid met 2 krachten (1 herintreder en een jonge belofte).

In zijn alter ego als coach van het eerste bracht de trainer tactische informatie over de draaikonterij van de midvoor van dames 2 over op zijn eigen dames. Gelukkig was dames 2 van deze informatieuitwisseling op de hoogte (het geeft niet hoe er over je gepraat wordt, als er maar over je gepraat wordt) en zij pasten snel hun tactiek aan.

De wedstrijd zelf was niet om over naar huis te schrijven…d.w.z. volgens de verliezende partij. Toch een korte impressie: het veel snellere dames 1 (gemiddelde leeftijd zo’n 20 jaar lager dan die van dames 2) haalde vier keer de bal bij de start van de periode. Dat ging goed. Dames 2 opende echter in de 1e periode de score middels een frommelbal van de linksdraaiende midvoor. Tot vreugde van dames 2 werd die moeizaam verkregen voorsprong niet meer weggegeven, ondanks snelle uitbraken, goede acties, mooie passes en een eenmalige man-meer, en dankzij de top keepende goalie van het 2e. De eindstand was 4-2 in het voordeel van DOS (!), dankzij doelpunten van de gezusters Tuut, Karin met de cake, aanvoerder Elise en PC-secretaris Sabine. De belangrijkste overwinning van het seizoen voor dames 2 is binnen; dames 1 zal de kans op revanche in december zeker pakken!

Door dames 1 werd er langdurig, en met een diner, geëvalueerd bij de familie Zweers. De avond werd voortgezet in café ’t Veertje waar de dames hun verdriet met een aantal alcoholische versnaperingen (de hoeveelheid zullen we maar achterwege laten) verdrongen. Maar natuurlijk sloeg de stemming om! Er werd volop gedanst, waarbij Petra de eerste polonaise van de avond inzette. Het werd een lange en vooral gezellige avond. Dames 2 hield het bij een plakje kleurencake van Karin.

 

 

Naschrift van de redactie:

 

Azo-kleurstoffen zijn veilig. Uit één Engelse studie zou blijken dat kinderen hyperactief worden van azo-kleurstoffen, maar volgens de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) zijn de effecten verwaarloosbaar klein. Gezien de recente prestaties van dames 2 is er misschien reden om het effect op volwassenen te onderzoeken.

(research: Jh. Bruggink)